Styrelsen

Ordförande – Harriet Edlund  Tel: 076-311 42 16
Vice Ordförande – Michael Agestav  Tel: 076-043 51 92
Sekreterare – Maria Wetter
Kassör/Ledamot – Johan Dahlstrand

Ledamöter
Maria Nero, Emil Wede och Reimond Lindstrand

Suppleanter
Carl Borglin
Elin Nero Wikstrand

Valberedning

Michael Borring (Sammankallande)
Daniel Viscovich
Julia Ahlin
Carl Pettersson (Suppleant)

 

Back to top button