Styrelsen

Ordförande – Harriet Edlund  Tel: 076-311 42 16
Vice Ordförande – Michael Agestav  Tel: 076-043 51 92
Sekreterare – Maria Wetter
Kassör – Carl Borglin

Ledamöter
William Nilsson, Maria Nero och Reimond Lindstrand

Suppleanter
Johan Dahlstrand
Emil Wede

Valberedning

Michael Borring (Sammankallande)
Daniel Viscovich
Julia Ahlin
Carl Pettersson (Suppleant)

 

Back to top button