Styrelsen

Ordförande – Reimond Lindtsrand
Sekreterare – Maria Wetter
Kassör – Johan Dahlstrand

Ledamöter
Emil Wede, Carl Petersson, Elin Nero Wikstrand och Maria Nero Rudhager

Suppleanter
Olivia Sandberg och Pontus Lund

Valberedning

Michael Borring (Sammankallande)
Daniel Viscovich
Madeleine Nilsson
Mikael Dahlberg

 

Back to top button