Dags för årsmöte

Den 18 maj 14:00 är det dags för årsmöte. Årsmötet hålls i vår klubblokal på Österängsvägen 4 i Jönköping. Innan mötet kommer Johan Hult och Nicklas Rahm + eventuellt någon spelare. De kommer berätta om säsongen som varit och tankar inför kommande säsong. Det finns även möjlighet att ställa frågor, så klart. Vill ni ställa någon fråga anonymt kan ni maila till info@northbanks.se.

Vi börjar årsmötet när detta är klart och efteråt så serveras det grillade hamburgare till alla deltagare.

Till detta årsmöte så finns det ett förslag på stadgeändring från styrelsen:
Det är att ändra formulering från:
”Upptaktsmötet äger rum senast två veckor före HV71:s säsongsstart (grundserien).” till ”Upptaktsmötet äger rum före HV71:s herrlags seriepremiär.”.
Önskar ni att läsa stadgarna innan årsmötet är ni välkomna att höra av er till info@northbanks.se.

Förslag på dagordning:
1. Val av ordförande för mötet
2. Upprättande av röstlängd för mötet
3. Val av sekreterare för möte
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet samt fungera som rösträknare
5. Godkännande av dagordning
6. Fastställande att mötet blivit i laga ordning utlyst
7. Föredragning av föregående mötesprotokoll
8. Verksamhetsberättelse
9. Ekonomi
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Årets supporter
12a. Val av kassör (2 år)
12b. Val av styrelseledamöter (1 år)
12c. Val av suppleanter (1 år)
13a. Val av sammankallande till valberedning (2 år)
13b. Val av ledamot till valberedning (2 år)
14. Förslag om stadgeändring
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Övriga frågor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i svaret nedan för att kommentera! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to top button